Yabancılara Oturma İzni | Vize Danışmanlık Merkezi

Yabancılara Oturma İzni

Uluslararası hukuk kurallarının ve ulusal hukukumuzun ülkemizde paralel olarak uygulanması konusunda yabancı kişinin sahip olduğu bir takım haklar ve yükümlülükler vardır. Bu hak ve yükümlülükler konusunda yabancı kişinin ülkemizle arasındaki yasal bağlantının kurulduğu en önemli zeminlerden biri şüphesiz ikamet iznidir. İkamet bir bireyin hukuki anlamda yaşama iradesi gösterdiği yerdir. Kişi kendi iradesi ile bu yeri ikametgâh şeklinde ülkesinin yetkili kurumları aracılığıyla beyan etmektedir. Bireyin sosyal ve hukuki kurallar çerçevesinde ihtiyaç duyduğu bu düzenleme hiç şüphesiz ülkemiz içerisinde bulunan yabancı kişiler için de geçerlidir. Hem yabancı kişinin sosyal düzeni hem de ülkemizin hukuki düzeni açısından gerekli olan ikamet izni; yabancı kişiye ülkemiz içinde belirli bir süreliğine ve belirli bir yerde yaşama hakkı sağlayan belgedir. Yetkili makamlar tarafından düzenlenen bu izin belgesi, kişinin gerekli şartları sağlaması ve talebi doğrultusunda düzenlenmektedir. İkamet izni belgesi yabancı kişiye bu belgenin öngördüğü süre zarfında Türkiye’de kalabilmesi için yasal bir hak tanımaktadır. 11/04/2014 tarihinde yürürlüğü girmiş olan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde başlatılmış olan yeni uygulama gereğince ikamet izinleri yabancının vatandaşı olduğu ya da yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklarımıza yapılacak olup, ayrıca vize izni düzenlenmesine gerek olmayacaktır. Geçerli bir ikamet iznine sahip olan yabancı kişiler vize izninden muaf olarak ülkeye giriş ya da ülkeden çıkış yapabileceklerdir. İkamet izni ile Türkiye’de kalmakta olan yabancı kişi izin süresinin sonuna geldiğinde şartları halen taşıyorsa ülkeden çıkış yapmasına gerek olmadan ikamet ettiği il valiliklerinde sahip olduğu ikamet iznini uzatabilir ya da başka bir ikamet izni için gerekli şartları sağlaması durumunda yeni durumuna ilişkin ikamet iznine geçiş yapabilir. İkamet izni başvuru işlemlerinde 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun düzenlemiş olduğu uygulamaya göre refakat uygulaması kaldırılmış olup her bir yabancının başvurusu ve izin belgesi ayrı olarak düzenlenecektir. İkamet izni başvuruları yabancı tarafından bizzat yapılabileceği gibi yabancının yasal temsilcisi ya da avukatı aracılığıyla da yapılabilecektir. Fakat bu konuda idari birime tanınan inisiyatif gereği başvuruyu alan makam başvuru sırasında yabancının hazır bulunmasını da isteyebilecektir. Türkiye’de ikamet edecek yabancıların ikamet izni başvuruları yabancıların vatandaşı olduğu ya da yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklardan yapılır. Ayrıca İkamet izni başvuruları 31/12/2014 tarihine kadar yurt içindeki valiliklerden (İl Göç İdaresi Müdürlükleri ) alınmaya devam edilecektir. 6458 sayılı kanunun uygulamaya koyduğu bir başka yenilik ise çalışma izninin ikamet izni yerine geçmesidir. Kanunun 27 inci maddesi gereğince yabancı kişinin çalışma izni alması halinde ayrıca ikamet izni almasına gerek olmamakta, çalışma izni süresince Türkiye’de kalma hakkı elde etmektedir.

Vize Danışmanlık Merkezi Hukuk ‘tan Sorumlu Avukatı Senem Güllü ‘den Randevu için
. Tel: 0 216 250 67 49 pbx, info@vizedanismanlikmerkezi.com

İkamet Tezkerelerinde Yeni Dönem

Yabancı uyruklu vatandaşın yurt dışından yaşamasını sağlayacak olan izinlerden birinci aşama olan; İkamet iznidir. 11 Nisan 2014 yılında 6458 sayılı 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu yürürlüğe girmiştir ve yeni kanun gereğince yabancılar ülkemizde bir yıllık ikamet tezkeresi alabilmektedirler. Yeni uygulamaya başlanan İkamet Tezkereleri ile ilgili aşağıdaki konu başlıkları halinde sıralanmıştır. Daha detaylı bilgi için bize ulaşmanız yeterli olacaktır.

Aile ikamet izni

T.C VATANDAŞI EŞİ YANINDA İKAMET TEZKERELİ EŞİ YANINDA T.C. VATANDAŞI ANNE BABA YANINDA İKAMETLİ ANNE

Uzun dönem ikamet izni - Kısa dönem ikamet izinleri

BİLİMSEL AMAÇLI GELECEKLER TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ MALI BULUNANLAR TİCARİ BAĞLANTI VEYA İŞ KURACAKLAR HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARINA KATILACAKLAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN TARAF OLDUĞU ANLAŞMALAR YA DA ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÇERÇEVESİNDE EĞİTİM VEYA BENZERİ AMAÇLARLA GELECEKLER TURİZM AMAÇLI KALACAKLAR KAMU SAĞLIĞINA TEHDİT OLARAK NİTELENDİRİLEN HASTALIKLARDAN BİRİNİ TAŞIMAMAK KAYDIYLA TEDAVİ GÖRECEKLER ADLİ VEYA İDARİ MAKAMLARIN TALEP VEYA KARARINA BAĞLI OLARAK TÜRKİYE’DE KALMASI GEREKENLER AİLE İKAMET İZNİNDEN KISA DÖNEM İKAMET İZNİNE GEÇENLER TÜRKÇE ÖĞRENME KURSLARINA KATILACAKLAR KAMU KURUMLARI ARACILIĞIYLA TÜRKİYE’DE EĞİTİM, ARAŞTIRMA, STAJ VE KURSLARA KATILACAKLAR TÜRKİYE’DE YÜKSEK ÖĞRENİMİNİ TAMAMLAYANLARDAN MEZUNİYET TARİHİNDEN İTİBAREN ALTI AY İÇİNDE MÜRACAAT EDENLER

Öğrenci ikamet izni, insani ikamet izni, insan ticareti mağduru ikamet izni, çalışma amaçlı ikamet

ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞMA EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞMA ÖĞRETMEN OLARAK ÇALIŞMA SİRK GÖSTERİ AMAÇLI İKAMET KONSOLOSLUK OKULUNDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLER BAKANLIK TALİMATIYLA ÇALIŞAN YABANCILAR(DİN GÖREVLİLERİ vb.) ÇALIŞMA AMAÇLI İKAMET ALANLARIN MEDENİ HAL DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMA AMAÇLI İKAMET ALANLARIN İKAMET ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

Zayi - yıpranma amaçlı ikamet, medeni hal - kimlik bilgileri - ikamet adresi iş adresi değişiklikleri

MEDENİ HAL DEĞİŞİKLİĞİ KİMLİK BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİĞİ İKAMET ADRESİ DEĞİŞİKLİĞİ İŞ ADRESİ DEĞİŞİKLİĞİ Konuyla ilgili detaylı bilgi için bize ulaşınız.


Vize Danışmanlık Merkezi Hukuk ‘tan Sorumlu Avukatı Senem Güllü ‘den Randevu için
. Tel: 0 216 250 67 49 pbx, info@vizedanismanlikmerkezi.com

"Üstün Müşteri Deneyimi"

Kurumsal ve bireysel müşterilerimizin bürokratik engellere takılmadan, saatlerce konsolosluk kuyruğunda bekleyip gereksiz zaman kayıplarına uğramadan sorunsuz ve zamanında vize alabilmeleri için gerekli işlemleri yerine getirerek resmi mercilere ve konsolosluklara sunmak ve sonuç odaklı çalışmaktır.